Simion Cernica, Untitled (The Girl with A Stone In Her Shoe), 2016. Courtesy of the artist

somewhere nearby the field stretches

I lay down across the bed
my head gravitating towards the coffee stain
on the carpet. 100% wool,
Berber style.
I read my fortune
in the dregs resistant to Persil:
you will receive inheritance money
one third for gas, one for water and one
to call your parents. tell them that pluri-perspectivism,
normative – situational – existential,
is a thing. from books.
in reality, parents look their children
in the eyes
without seeing
the victims

undeva, prin preajmă,
se-ntinde câmpia

m-am așezat de-a curmezișul patului
cu capul gravitând spre pata de cafea
din covor. 100% lână,
stil berber.
am început să-mi ghicesc
în urma de zaț rezistentă la Persil:
vei primi o moștenire
o treime pentru gaz, una pentru apă și
una să-ți suni părinții. să le spui că pluriperspectivismul
normativ – situațional – existențial
e o chestie. din cărți.
în realitate, părinții își privesc copiii
în ochi
fără să vadă
victimele